วิธีแก้ relx ไขบ้านสำหรับ Strep Throat: สามารถช่วยได้หรือไม่?

คอหอยคือ relx การติดเชื้อแบคทีเรียสเตรปโทคอคคัสกลุ่ม A ที่ทำให้เกิดการอักเสบ เจ็บคอ และบวมที่คอและต่อมทอนซิล อาการเจ็บคออาจมาพร้อมกับไข้ ปวดศีรษะ และคลื่นไส้ การระคายเคืองที่คอด้วยโรคสเตรปโธรทสามารถนำไปสู่แผลในลำคอ การติดเชื้อที่คอ และการพัฒนาของไข้รูมาติก อาการของโรคสเตรปโธรทไม่ได้แตกต่างไปจากอาการเจ็บคอมากนัก และในการวินิจฉัย แพทย์อาจจำเป็นต้องนำเศษต่อมทอนซิลมาวิเคราะห์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์หรืออาจจำเป็นต้องตรวจชิ้นเนื้อจากลำคอ

คอหอยสามารถส่งผลกระทบต่อคนทุกวัย มักพบในเด็กและวัยรุ่น และพบได้น้อยในผู้ใหญ่ สาเหตุที่คอ strep นั้นพบได้น้อยในผู้ใหญ่เพราะพวกมันมีภูมิคุ้มกันต่อแบคทีเรียและสารพิษ แต่แบคทีเรียยังคงอยู่ในผู้ใหญ่และสามารถแพร่เชื้อจากผู้ใหญ่ไปยังเด็กหรือระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ได้อย่างง่ายดาย

อาการเจ็บคอเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม A สเตรปโทคอคคัส และสามารถรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ relx infinity ก็ต่อเมื่อได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องเท่านั้น เมื่อพิจารณาถึงลักษณะการติดต่อของโรคคออักเสบ การรักษาอย่างทันท่วงทีเป็นสิ่งสำคัญมาก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของแบคทีเรีย แพทย์ต้องตรวจผู้ป่วยและเก็บตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอาการ หากการวินิจฉัยไม่แน่นอน แพทย์อาจเลือกส่งผู้ป่วยไปตรวจทางห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเพื่อให้การวินิจฉัยดีขึ้น

relx pod

โรคคออักเสบในเด็กสามารถเอาชนะได้ด้วยยาปฏิชีวนะและการให้น้ำทางหลอดเลือดดำ อย่างไรก็ตาม หากอาการไม่ดีขึ้นภายในสองสามวัน จะต้องให้ยาปฏิชีวนะเพื่อเอาชนะการติดเชื้อ แม้ว่าจะไม่มีวิธีรักษาเฉพาะสำหรับคอสเตรปโธรท แต่การรักษานี้ช่วยบรรเทาอาการต่างๆ และผู้ป่วยอาจกลับไปโรงเรียนหรือทำงานได้ภายในสองสัปดาห์

เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าคออักเสบจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คนที่สัมผัสได้มากที่สุดคือเด็ก โรคคออักเสบติดเชื้อได้ง่ายโดยการจาม ไอ และสัมผัสสารคัดหลั่งจากจมูกและสารคัดหลั่งในช่องปากของผู้ติดเชื้อ นอกจากนี้ยังสามารถเกิดขึ้นได้จากการสัมผัสโดยตรงกับวัตถุที่ผู้ติดเชื้อใช้ แม้ว่าสเตรปโธรทจะติดต่อได้ง่ายมาก แต่ก็มีหลายวิธีในการป้องกันการ relx classic ติดเชื้อไม่ให้เกิดขึ้น มาตรการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการเตือนผู้ปกครอง ผู้บริหารโรงเรียน และแพทย์ เมื่อพบอาการคออักเสบแล้ว ด้วยวิธีนี้ผู้ป่วยจะได้รับการปกป้องจากการสัมผัสกับผู้อื่น

โรคท้องร่วงอาจเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูหนาวและอาจทำให้เกิดโรคคออักเสบได้ ไข้มีบทบาทสำคัญมากในการลุกลามของสเตรปโธรท ดังนั้น การรักษาสเตรปโธรทอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน สามารถให้ของเหลวและยาปฏิชีวนะแก่ผู้ป่วยที่มีไข้เพื่อป้องกันการคายน้ำและการอาเจียน แม้ว่าจะมีการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับโรคคออักเสบจากเชื้อสเตรปโธรท แต่ยานี้ไม่เปลี่ยนแปลงเลย ดังนั้นแพทย์จึงใช้ยาอื่นนอกเหนือจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อเอาชนะโรคสเตรปโธรน

relx

แม้ว่าจะไม่มีวิธีรักษาโรคสเตรปโธรทที่แน่ชัด แต่การรักษาคอสเตรปโธรทก็สามารถทำได้ และลดระยะเวลาของอาการและความถี่ของการติดเชื้อ แม้ว่ายาปฏิชีวนะจะสามารถเอาชนะการติดเชื้อได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่การติดเชื้อจะกลับมาอีก ดังนั้นเด็กที่เป็นโรคคออักเสบควรได้รับยาปฏิชีวนะเป็นระยะ ๆ ซึ่งได้รับการยืนยันประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

พ่อแม่ที่มีลูกที่เป็นโรค relx phantom คออักเสบสเตรปโธรทควรค้นหาเพื่อพิสูจน์ว่าการติดเชื้ออาจถ่ายทอดจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง หากอาการ (อาการ) คล้ายกับอาการเจ็บคอ สิ่งสำคัญคือต้องแจ้งให้แพทย์ทราบถึงการเจ็บป่วยเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน